Scanningsbureau

Din scanningsopgave er vores speciale

ScanSolutions er også et scanningsbureau.

Vi tilbyder at scanne og digitalisere papirarkiver så det ikke kun er de fremtidige dokumenter der er elektroniske efter overgang til elektronisk dokumenthåndtering.

Scanning af følgende opgaver:

 • Postscanning
 • Arkivscanning
 • Fakturascanning
 • Formularscanning
 • Dokumenter 

Scanningen kan indeholde følgende delopgaver:

 • Sortering og opdeling
 • Manuel eller automatisk klarificering
 • Scanning af ovenstående dokumenttyper i størrelser fra A7 til A3
 • Scanning i sort/hvid og farve
 • Automatisk eller manuel indeksering af det scannede materiale (tilknytning afmetadata)
 • Fuldtekst OCR til brug for fuldtekst søgning eller senere redigering i et tekstbehandlingsprogram.
 • Automatisk aflæsning af tekstfelter og evt. afkrydsninger
 • Automatisk og manuel datakontrol
 • Automatisk og manuel kvalitetskontrol
 • Afsluttende konvertering af billeder og data til det ønskede format og f eks. afleverer i en fælles database.