Legal Notice

Indholdet af denne hjemmeside er omfattet af ophavsretsloven. Ingen del af denne eller tilhørende hjemmesider må reproduceres uden forudgående tilladelse fra ScanSolutions ApS. Uautoriseret reproduktion vil medføre øjeblikkeligt civilt og strafferetligt søgsmål.

Ansvarsforhold

Indholdet på www.scansolutions.dk er udelukkende til informationsbrug og stilles til rådighed uden nogen form for indeståelse.
Hverken ScanSolutions ApS eller dets associerede/affilierede selskaber er ansvarlige for skader opstået direkte eller indirekte ved adgang til eller brug af indhold fra hjemmesiden.

ScanSolutions ApS fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til hjemmesider, som www.scansolutions.dk er forbundet til.

Ansvarsforhold er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret.

“We are currently saving 1,200 man-hours a month with Scan Robotics, and the numbers are rising. One of the many solid results we have gained from our good cooperation with ScanSolutions.”
Louise Jacobi, Team manager for automation and planning, Købstædernes Forsikring

Kontakt os

Vi kan også hjælpe jer, kontakt os, og hør hvordan. 

ScanSolutions ApS

Naverland 31
DK-2600 Glostrup

Tlf.: +45 70208172
E-mail: info@scansolutions.dk

CVR-nr. 32271200