Legal Notice

Indholdet af denne hjemmeside er omfattet af ophavsretsloven. Ingen del af denne eller tilhørende hjemmesider må reproduceres uden forudgående tilladelse fra ScanSolutions ApS. Uautoriseret reproduktion vil medføre øjeblikkeligt civilt og strafferetligt søgsmål.

Ansvarsforhold

Indholdet på www.scansolutions.dk er udelukkende til informationsbrug og stilles til rådighed uden nogen form for indeståelse.
Hverken ScanSolutions ApS eller dets associerede/affilierede selskaber er ansvarlige for skader opstået direkte eller indirekte ved adgang til eller brug af indhold fra hjemmesiden.

ScanSolutions ApS fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til hjemmesider, som www.scansolutions.dk er forbundet til.

Ansvarsforhold er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret.

“Vi sparer lige nu 2.800+ mandetimer om måneden med Scan Robotics – og tallet er stigende. Et af de mange solide resultater vi har fået ud af vores gode samarbejde med ScanSolutions.”

Louise Jacobi, Team manager for automatisering og planlægning, Købstædernes Forsikring

Kontakt os

Vi kan også hjælpe jer, kontakt os, og hør hvordan. 

ScanSolutions ApS

Herstedvang 7C
DK-2620 Albertslund

Tlf.: +45 70208172
E-mail: info@scansolutions.dk

CVR-nr. 32271200