Scan Digital

Scan Digital digitaliserer hele kunderejsen fra start til slut. Via en intelligent teknisk platform får jeres kunder fuld mulighed for at få indblik i sagens fremgang, hvilket skaber større gennemsigtighed og øget kundetilfredshed.

Scan Digital er baseret på Kofax TotalAgility (BPM) platformen og kombinerer multikanal datafangst med transformation af dokumenter og informationer samt Business Proces Management, så dine forretningsaktiviteter på effektiv vis bindes sammen.

Fordele ved Scan Digital:

 • Styrket konkurrenceevne
 • Øget kundeinddragelse og større kundetilfredshed
 • Fuld compliance og sikkerhed
 • Skalerbar løsning
 • Optimal gennemsigtighed

Scan Robotics

Scan Robotics gør det muligt fuldt ud at automatisere processer på tværs af afdelinger i virksomheden. Løsningen er et digitalt værktøj, der effektiviserer indhentningen af information og samtidig reducerer manuelle – og ofte tidskrævende – arbejdsgange.

Kernen i Scan Robotics er udgjort af Kofax’ RPA (Robotic Process Automation). Softwarerobotten muliggør integration og robotisering af såvel interne som eksterne processer og kan hente data fra alle informationskilder.

Fordele ved Scan Robotics:

 • Fjerner trivielt manuelt arbejde
 • Færre fejl og højere kvalitet
 • Hurtigere og mere præcis levering af data
 • Skalering af robotter på tværs af afdelinger og funktioner
 • Kan integreres uden ændringer i eksisterende systemer

”Vi sparer lige nu 2.800+ mandetimer om måneden med Scan Robotics – og tallet er stigende. En af de mange solide resultater vi har fået ud af vores gode samarbejde med ScanSolutions.”

Louise Jacobi, Teamleder for automatisering og planlægning, Købstædernes Forsikring

Scan Mail

Scan Mail er en nem og sikker løsning, der automatiserer og effektiviserer håndtering af digital post. På den måde kan digital post fra Virk og e-Boks hentes, modtages og distribueres uden krav om e-mailsignatur eller NemID, fordi det sendes via jeres egen webserver med virksomhedscertifikat gennem en krypteret overførsel.

Ud fra nøgledata klassificerer og filtrerer ScanMail digitale meddelelser og videresender dem til foruddefinerede e-mailadresser og workflows. Alle meddelelser kan nemt tilgås via Monitor Website, der bl.a. giver fuldt overblik over meddelelseshistorik og adgang til statistikker.

Fordele ved Scan Mail:

 • Automatiserer rutinearbejde
 • Frigør tid til andre arbejdsopgaver
 • Effektiviserer det digitale post-flow
 • Garanterer optimal sikkerhed via krypteret overførsel
 • Giver fuldt overblik

Scan Transform

Med Scan Transform automatiseres processer ved at data fra alle slags dokumentkilder indlæses, analyseres, klassificeres og omsættes til værdifuld information, som kan bruges i digitale arbejdsgange.

Scan Transform er baseret på Kofax’ software og benytter kunstig intelligens (AI) og machine learning til at udtrække og validere data og overføre dem til virksomhedens forretningssystem.

Fordele ved Scan Transform:

 • Større produktivitet
 • Bedre kvalitet og færre fejl
 • Større gennemsigtighed
 • Håndtering af alle typer informationskilder
 • Én og samme platform

Scan Invoice med integration til Unik Bolig

Som de eneste på markedet har vi etableret en direkte integration med Unik Bolig. Denne banebrydende integration forbinder Scan Invoice direkte med Unik Boligs ejendomsadministrationssystem og giver ejendomsadministratorer en løsning, der er skræddersyet til de specifikke behov i ejendomsbranchen.

Dette produkt er særligt skabt med henblik på ejendomsadministratorer, der stræber efter at automatisere og optimere deres finansprocesser på en ekstremt effektiv måde. Integrationen gør det muligt at håndtere hele fakturahåndteringsprocessen mere gnidningsfrit, fra fakturamodtagelse og godkendelse til betaling. Dette frigiver tid og ressourcer, så ejendomsadministratorer kan koncentrere sig om at levere værdifuld ejendomsforvaltning og øge deres konkurrenceevne på markedet.

Fordele ved Scan Invoice med integration til Unik Bolig:

 • Specialiseret til ejendomsbranchen
 • Reducere fejl og øger kvaliteten af finansprocessen væsentligt
 • Konstant stigende kvalitet med AI og Machine learning
 • En arbejdsgang til alle typer af dokumenter
 • Frigiver tid til mere værdiskabende opgaver

Scan Invoice

Scan Invoice er en intelligent fakturaløsning, der indlæser data fra alle typer fakturaer og kilder og eksporterer dem direkte til jeres ERP-system. På den måde frigives der tid, som ellers ville være brugt på manuel indtastning og bogføring.

Vores tre forskellige Scan Invoice-løsninger, ReadSoft Invoices, Kofax AP Essentials og Kofax Transformation, er baseret på den nyeste teknologi fra Kofax, og du kan vælge, om lagring skal foregå lokalt eller i skyen.

Fordele ved Scan Invoice:

 • Sparer tid og frigør ressourcer
 • Høj tolkningsgrad – minimalt behov for manuel verificering
 • Reducerer fejl og øger kvaliteten af fakturahåndteringen væsentligt
 • Importerer, analyserer, klassificerer og eksporterer data direkte til jeres ERP-system
 • Konstant stigende datakvalitet med AI og machine learning

Software adoption med Apty

Opnå effektiv digital transformation og hurtig oplæring af jeres medarbejdere, med en brugervenlig og ressourcebesparende applikation.

Store virksomheder arbejder typisk med omkring 130 applikationer på tværs af organisationen. Medarbejdere bruger 3-5 af disse apps på et givet tidspunkt til at udføre en enkelt arbejdsopgave. Virksomhedens får flere og flere applikationer, og de fleste oplever at lønsomheden på deres applikationer ikke er som ønsket.

Kontakt os

Vi kan også hjælpe jer, kontakt os, og hør hvordan. 

ScanSolutions ApS

Herstedvang 7C
DK-2620 Albertslund

Tlf.: +45 70208172
E-mail: info@scansolutions.dk

CVR-nr. 32271200