Rejseafregning – Mobil løsning

Tid og sted — du bestemmer selv

Automatisk registrering af rejsebilag via mobilen er også en mulighed.

Når medarbejderen er på rejse fotograferer han omkostningsbilaget med sin telefon og sender bilaget videre til virksomheden. Rejseregnskab og bogføring er altid opdateret og bilagene gemmes ikke til sidst på måneden.

Med Kofax Mobile Solutions bruges Smart telefonen til datafangst og tolkning. Fra den installerede App sendes ”billedet” af udgift bilaget til Kofax serveren i virksomheden, hvor data tolkes, valideres og sendes til Økonomiafdelingen.

Se også Software.

Kontakt ScanSolutions for en snak om de muligheder der er med en Mobil løsning.