Ring til Morten Andersen på 7020 8172 for en uforpligtende snak, hvor du kan stille spørgsmål og få mere at vide.

Vi ringer også gerne til dig

Kofax ReadSoft Invoices – kort forklaret

Kofax ReadSoft Invoices er det stykke software, som automatiserer scanning, tolkning og arkivering af faktura-data samt fakturabilag. Ud fra et prædefineret regelsæt som I selv sætter, udtrækker og validerer softwaren automatisk data fra jeres dokumenter, hvorefter dataene overføres til jeres ERP-system. Her gemmes dataene, i det strukturformat I foretrækker, og måske allerede arbejder med.

Bogføringsarbejde kan med Kofax ReadSoft Invoices automatiseres i et ønsket niveau, som I er komfortable med. Softwaren effektiviserer arbejdsgange og sparer jer for mange timers manuelt arbejde. Således frigives vigtige ressourcer hos jeres medarbejdere, som i stedet kan bruge deres tid på virksomhedens andre kerneopgaver.

”Vi sparer lige nu 2.800+ mandetimer om måneden med Scan Robotics – og tallet er stigende. En af de mange solide resultater vi har fået ud af vores gode samarbejde med ScanSolutions.”

Louise Jacobi, Teamleder for automatisering og planlægning, Købstædernes Forsikring

Største fordele ved Kofax ReadSoft Invoices

  • Værdifuld tid frigives hos medarbejdere, som da kan bruge deres kompetencer bedre ved virksomhedens øvrige kerneopgaver
  • Produktiviteten stiger, og risikoen for menneskelige fejl mindskes, når manuel databehandling elimineres
  • Relationen til leverandører styrkes, grundet hurtigere data-flow som gør medarbejderne i stand til at reagere på vigtig information tidligere end før
  • Softwaren kan nemt integreres med jeres ERP-system, så alt data ligger tilgængeligt i de processer, I allerede bruger
  • Det bliver nemmere at skabe sig et billede af virksomhedens finansielle status, da dataoverførsel til ERP-systemet automatiseres, og dataene dermed er hurtigere tilgængelige for alle
  • Kofax ReadSoft Invoices kan let integreres med Kofax Invoice Portal

Hvad er Kofax Invoice Portal

Invoice Portal er et nyere software, udviklet til at hjælpe virksomheder med at overholde de nye regler om elektronisk fakturering, som træder i kraft henover 2024-2025. Fremover skal alle virksomheder fakturere digitalt og automatisk via EAN-nummer i OIOUBL-format.

Softwaren kan dog meget mere end dét. Portalen er en fællesskabsløftende platform, som gør procedurerne mellem jer, kunder og leverandører lettere.

Læs mere om Kofax Invoice Portal her.

Sådan bruges Kofax ReadSoft Invoices hos ScanSolutions

Med vores produkt, ScanInvoice, hjælper vi virksomheder med at automatisere bogførings- og øvrigt purchase to pay-arbejde. Vi arbejder med tre anerkendte og veldokumenterede løsninger; Kofax ReadSoft Invoices, Kofax AP Essentials og Kofax TotalAgility. Sammen med jer kortlægger vi den eller de arbejdsgange, I ønsker at optimere på, hvorefter vi tilpasser produktet, så det løser jeres problemstilling.

Ved brug af Kofax ReadSoft Invoices kan tekst fra håndskreven eller printet materiale konverteres til maskinlæsbar tekst. Alt data bliver automatisk gemt i jeres virksomhedssystemer, og i den orden I allerede kender til og bruger. Softwaren skal blot oplæres én gang i jeres processer, hvorefter den fremadrettet automatiserer valgte arbejdsgange for jer.

Fakturering kan fremadrettet ske uden brug af værdifulde, manuelle ressourcer. I vælger desuden selv, i hvor stor grad I ønsker, at processen skal automatiseres. F.eks. kan Kofax ReadSoft Invoices genkende linjepostdata, så varelinje-match også kan gøres automatisk.

Kontakt os

Vi kan også hjælpe jer, kontakt os, og hør hvordan. 

ScanSolutions ApS

Herstedvang 7C
DK-2620 Albertslund

Tlf.: +45 70208172
E-mail: info@scansolutions.dk

CVR-nr. 32271200