Digital dokumentscanning giver nem adgang for alle medarbejdere

Automatiseret dokumentscanning kan gøre jeres forretningsgange mere effektive. Medarbejdernes produktivitet øges og der frigives tid til andre og mere vigtige ting i virksomheden, fordi dokumenterne automatisk sendesdirekte til den, der er ansvarlig for videre behandling.

Derudover sikrer digital og automatiseret dokumenthåndtering en mere ensartet behandling af dokumenterne, og manuelle fejl reduceres betydeligt.

En vigtig og værdifuld del af dokumentscanningen er dokumentintelligens. Dokumentintelligens bruges om de processer, hvor kunstig intelligens og kognitiv dokumentopsamling anvendes på ustrukturerede data i e-mails og dokumenter for at automatisere og udlæse information.

Således er dokumentintelligens med til at udlæse betydningsfuld information fra vigtige dokumenter for herefter at kunne analysere og klassificere data.

”Vi sparer lige nu 2.800+ mandetimer om måneden med Scan Robotics – og tallet er stigende. En af de mange solide resultater vi har fået ud af vores gode samarbejde med ScanSolutions.”

Louise Jacobi, Teamleder for automatisering og planlægning, Købstædernes Forsikring

Dokumentscanning af
alle typer dokumenter

Hos ScanSolutions har vi mange års erfaring med digital dokumentscanning af alle typer dokumenter og papirer.

Selvom der i nogen grad stadig ses indscannede papirdokumenter, er de fleste dokumenter i dag elektroniske. Nogle af de dokumenter, som vi hjælper virksomheder med at håndtere, er typisk:

  • E-mails
  • PDF
  • EDI
  • XML

Uanset om dokumenterne er i papirform eller elektroniske, ændrer det ikke ved det faktum, at alle dokumenter skal klassificeres, og data skal aflæse, før dokumenterne efterfølgende kan behandles og arkiveres.

Derudover hjælper vi virksomheder med digital fakturascanning. Her automatiseres alle trin i fakturabehandlingen, og data bliver eksporteret direkte til virksomhedens ERP.

Dokumentscanning med vores produkter

Vores produkter benytter markedets bedste software fra Kofax til at automatisere og digitalisere jeres dokumentscanning og på den måde effektivisere jeres arbejdsgange. Vi gør brug af machine learning, kunstig intelligens (AI) og robotteknologi til at behandle alle typer dokumenter.

Herunder kan du se nogle af de produkter, som kan effektivisere de arbejdsgange, hvor dokumentscanning indgår.

Dokumentscanning med
Scan Transform

Med Scan Transform kan du scanne alle slags dokumenter og transformere dem til digital forretningsinformation.

Scan Transform er baseret på softwaren Cognitive Capture fra Kofax, der intelligent og automatisk importerer, behandler og analyserer alle slags dokumenter.  Softwaren er kognitiv, hvilket betyder, at den gør brug af kunstig intelligens og machine learning til at tolke data og verificere mønstre i denne.

Ved hjælp af Scan Transform kan I automatisere jeres dokumentscanning, fordi løsningen indlæser alle slags dokumenter uanset type, kilde og forretningssystem – og alt håndteres via samme platform.

Dokumentscanning med
Scan Digital

Scan Digital gør dokumentscanning endnu mere strømlinet ved at digitalisere hele  dokumentbehandlingen fra start til slut. Jeres kunder får løbende indblik i sagsbehandlingen, hvilket er med til at give en bedre service og større tilfredshed blandt jeres kunder.

Scan Digital er designet til at optimere arbejdsgange i virksomheder med konstante ændringer og manuelt krævende arbejdsprocesser, men kan benyttes af alle, der ønsker at digitalisere deres virksomhed yderligere.

Scan Digital er bygget på Kofax’ teknologier og sikrer en nem og effektiv dokumentscanning. Scan Digital kan håndtere enhver ændring i informationer og kilder ved at kombinere datafangst, workflow og analyseredskaber.

Dokumentscanning med
Scan Robotics

Scan Robotics er baseret på Kofax’ RPA-software. Løsningen giver mulighed for at robotisere både eksterne og interne processer ved at læse data fra forskellige slags kilder, herunder hjemmesider, databaser og dokumenter – både elektroniske og i papirform.

Scan Robotics kan effektivisere arbejdsgangene i mange virksomheder ved at reducere manuelt tidskrævende opgaver forbundet med dokumentscanning.

Robotten kan indstilles til at blive aktiveret af en bestemt hændelse eller på bestemte tidspunkter. Den holder ikke pauser og kan indtaste store mængder ensartet data fra f.eks. dokumenter på en brøkdel af den tid, en medarbejder ville kunne.

Kontakt os

Vi kan også hjælpe jer, kontakt os, og hør hvordan. 

ScanSolutions ApS

Herstedvang 7C
DK-2620 Albertslund

Tlf.: +45 70208172
E-mail: info@scansolutions.dk

CVR-nr. 32271200