Frigør ressourcer med automatiseret fakturascanning

Automatiseret fakturascanning kan bidrage til at effektivisere jeres arbejdsgange markant. Vores løsninger er baseret på den nyeste teknologi fra Kofax og hjælper jer med at få mere tid til det, der er vigtigt.

I mange virksomheder er manuel indtastning af fakturaer stadig noget, der både kræver tid og ressourcer. Og manuelt arbejde betyder større risiko for fejl.

Med vores løsninger automatiseres alle trin i fakturabehandlingen, lige fra registrering i jeres ERP-system til godkendelse, betaling, bogføring og arkivering. Automatiseret fakturascanning betyder, at alle i virksomheden nemt og hurtigt kan få adgang til fakturaer, som afventer godkendelse.

Vores løsninger har en høj tolkningsgrad, hvilket betyder, at der er minimalt behov for, fakturaerne verificeres manuelt. Dermed mindskes risikoen for fejl og kvaliteten af fakturascanningen øges væsentligt. På sigt kan automatiseret fakturascanning både spare jer for tid og penge.

”Vi sparer lige nu 2.800+ mandetimer om måneden med Scan Robotics – og tallet er stigende. En af de mange solide resultater vi har fået ud af vores gode samarbejde med ScanSolutions.”

Louise Jacobi, Teamleder for automatisering og planlægning, Købstædernes Forsikring

Fakturascanning med
Scan Invoice

Scan Invoice er en digital fakturaløsning, der på intelligent vis registrerer, indlæser, tolker og godkender data fra alle slags fakturaer – uanset om de er i papirform eller elektroniske.

Med Scan Invoice effektiviseres jeres fakturahåndtering betydeligt. Fakturaerne scannes og indlæses direkte i jeres ERP-system, så alt fra registrering til bogføring sker helt automatisk.

Vores tre forskellige Scan Invoice-løsninger, Readsoft Online, ReadSoft Invoices og Kofax Transformation, er baseret på teknologi fra Kofax og benyttes allerede af mange virksomheder verden over.

ReadSoft Online

ReadSoft Online sikrer en effektiv håndtering af fakturaer. Løsningen registrerer fakturaerne direkte i virksomhedens ERP og kan nemt integreres i systemer såsom Microsoft NAV, Dynamics 365 og SAP.

ReadSoft Online er en intelligent løsning, som kan skelne mellem leverandører og købere og derefter sammenligne med oplysninger fra jeres ERP for at afgøre, om der er tale om en kreditnota eller en faktura.

Løsningen giver også mulighed for at dele knowledge base med øvrige kunder og interessenter. På den måde har alle adgang til et opdateret overblik over virksomhedens fakturascanning.

ReadSoft Invoices

ReadSoft Invoices overfører på samme måde fakturaer og data til jeres forretningssystemer, men modsat ReadSoft Online foregår installationen lokalt. Der er stadig mulighed for at fordele arbejdet med fakturahåndteringen på forskellige lokationer.

ReadSoft Invoices kan på samme måde integreres med førende ERP-systemer. Via fakturascanning bliver data fakturaer hurtigt overført til et enkelt workflow, der giver den fulde kontrol over fakturaer, uanset om formatet er papir, XML, PDF eller e-mail.

På samme måde kan løsningen afgøre fakturatype, fordi det skelner mellem kunde og leverandør ved at sammenholde data fra jeres ERP.

Kofax TotalAgility (KTA)

Med Kofax KTA effektiviseres processen for fakturascanning, og data fra alle typer dokumenter eksporteres direkte til jeres ERP-system.

Den intelligente software til dokumentbehandling benytter machine learning og kunstig intelligens til at automatisere processen med at genkende og tolke enhver type dokument – uanset type, indhold eller format.

Med Kofax KTA kan I effektivisere jeres fakturascanning ved at håndtere dokumenter fra én platform på tværs af hele organisationen.

Kontakt os

Vi kan også hjælpe jer, kontakt os, og hør hvordan. 

ScanSolutions ApS

Herstedvang 7C
DK-2620 Albertslund

Tlf.: +45 70208172
E-mail: info@scansolutions.dk

CVR-nr. 32271200