5 forudsigelser om Intelligent automatisering i 2020

17. november 2019 | Af: Morten Andersen

Blog: 5 forudsigelser om intelligent automatisering i 2020

Digital transformation og intelligent automatisering er i fuld gang med at ændre den verden vi kender i dag – og det går stærkt.

Det vidner forudsigelserne om intelligent automatisering fra Kofax i denne blog om.

Hvad er intelligent automatisering?

Intelligent procesautomatisering består kort fortalt i digitalisering og automatisering af små og store forretningsprocesser end-to-end. Fra informationen kommer ind fra kunde, leverandør eller anden side til det lander klargjort i forretningssystemerne. Herunder at fjerne trivielle gentagne manuelle forretningsprocesser, der gør at virksomheder og organisationer kan fokusere på stadig mere værdiskabende aktiviteter.

Teknisk set handler det om, at nye sammenhængende kognitive intelligente IT-teknologier gør det muligt at binde interne og eksterne forretningsprocesser sammen og automatisere dem fra start til slut i virksomhederne. Teknologier og processer der kan designes til at blive trigget direkte af medarbejderne. Alternativt af teknologierne selv på grundlag af handlinger i systemerne 24×7 uden menneskelig indgriben.

Intelligent automatisering åbner med andre ord op for en digital transformation af virksomhederne.

Se her for en nærmere forklaring af, hvad digital transformation og intelligent automatisering er, og hvad det betyder for os. Se også denne præsentation fra vores deltagelse i Computerworlds event herom i dette forår.

Intelligent automatisering er i fuld gang, med at ændre den verden
vi kender i dag

Det ændrer også vores industrier og virksomheder. Bare tænk på den pinefulde forandring A.P. Møller – Mærsk gennemgår i disse år. En forandring som koncernen selv anser for altafgørende for ikke at blive disruptet af ’digital-first’ virksomheder som Google, Amazon eller Facebook. Globale digitaliserede virksomheder der har kapitaliseret på udviklingen af Internettet. Kendetegnet ved ikke at slæbe rundt på en tung teknologisk, organisatorisk og ledelsesmæssig historisk bagage, hvor forandring er svær.

Set i det lys, kan det ikke overraske; at 90% af +300 topledere i 16 forskellige lande spredt over USA, Europa og Asien i en nylig undersøgelse fra Forbes anser procesautomatisering for en forretningsmæssig nødvendighed. Og i samme undersøgelse giver udtryk for, at ikke mindre end 60% af procesarbejdet eller mere kan automatiseres i dag.

Mærsk og andre virksomheder i samme situation bliver ikke Google, Amazon eller Facebook, men de har andre muligheder. Til det hører intelligent automatisering (IA), der giver virksomhederne mulighed for at indhente nogle af ’digital-first’ virksomhedernes teknologiske fordele.

5 forudsigelser om intelligent automatisering i 2020

  • Intelligent automatisering breder sig fra BackOffice til FrontOffice.
  • Kravene til styring af den digitale arbejdskraft stiger.
  • Softwarerobotter (RPA) integreres i intelligent automatisering (IA).
  • Intelligent automatisering går fra at skabe operationel effektivitet til også at skabe ny forretningsmæssig værdi.
  • Hurtigere ekspedition og transformering af processer driver udviklingen af konkurrencemæssige fordele.

Forudsigelse 1

I det første tilfælde peges på; at automatiseringen breder sig til FrontOffice og de øvrige dele af virksomheden; fra at have haft fokus på at fjerne ineffektive processer i enkelte områder eller afdelinger i BackOffice. F.eks. peger 32% af toplederne i Forbes rapport på, at automatisk opsamling og behandling af kundeinformationer- og -oplevelser er vigtigt.

Eksemplerne udgøres af:

  • Opsamling af kundeinformationer til brug for mere personaliseret marketing og salg.
  • Brug af virtuelle assistenter og chatbots i kundesituationer.
  • Mobile løsninger til at forkorte kundernes beslutningsveje. Det sidste kendes blandt andet fra banker i Sydafrika og USA, hvor det var vejen frem til at nå nye kundegrupper.

Men vi kender det også fra vores egen hverdag. Her er papiret stort set væk og ustrukturerede mails behandles automatisk. Her oplever vi, at fokus nu rykker sig til RPA og intelligent automatisering i andre dele og mere tværgående processer i virksomheden. Samarbejdspartnere og kunder indgår som en naturlig del af dette.

Forudsigelse 2

Her er omdrejningspunktet at i takt med, at virksomhederne får flere robotter, vil de implementere løsninger eller platforme til at styre den digitale arbejdskraft. Platforme samlende komplementære automatiserings- og AI-teknologier. Med det åbnes for central distribution og styring af den digital transformation på tværs af virksomheden.

Det er f.eks. muligheder for, at IT kan overvåge og kontrollere de arbejdende softwarerobotter og deres versioner; starte og stoppe dem; opdatere dem etc.. som i Kofax RPA og den underliggende ’Enterprise Robot Lifecycle Management-funktionalitet’. Andre muligheder kan være at definere og opsætte samarbejdet mellem den humane og digitale arbejdskraft. Det kunne eksempelvis være at bestemme, hvornår den humane arbejdskraft skal gribe ind, når og hvis der opstår problemer.

Forudsigelse 3

RPA eller en robot er i sig selv ikke intelligent. Men når den / de spiller sammen med komplementære teknologier som Cognitive Capture, OCR, processtyring, kunstig intelligens (AI), machine learning og andre teknologier ændrer det sig. Og robotten bliver gradvist i stand til at træffe stadig mere intelligente beslutninger på egen hånd.

Kombineret med at systemerne bliver stadig bedre til at forstå tekst i mails og dokumenter, blogs, billeder, tale og andet, så vil det forretningsmæssige udkomme være det afgørende vurderingskriterie ved indkøb af løsningerne fremfor de traditionelle udbuds- / vurderingskriterier. Det er samtidigt baggrunden for, at det vil blive stadig mere almindeligt at se RPA, som en del af en intelligent automatiseringsløsning fremfor enkeltstående enheder i virksomhederne.

Forudsigelse 4

Intelligent automatisering giver også mulighed for andre gevinster end operationel effektivitet. Det handler om bedre kvalitet, sikkerhed, compliance, kundetilfredshed, konkurrencemæssige fordele og indtjening – men også arbejdsglæde.

Det gælder også den nævnte automatiske opsamling af kundeinformationer. Her kan gentagne administrative processer automatiseres, og ressourcer kan overføres til mere værdiskabende arbejde med servicering af kunder.

Indenfor salg vil der f.eks. være mulighed for automatisk / semi-automatisk udarbejdelse af tilbud og aftaler med inddragelse af ansatte i et designet flow. Her kan intelligent automatisering i samspil med virksomhedens øvrige systemer tilføre værdi ved automatisk at minde ansatte om opfølgning på tilbud. For det andet gøre dem opmærksom på muligheder for salg på grundlag af automatisk indhentet intern og ekstern information og dermed øge indtjeningen.

Forudsigelse 5

Den sidste forudsigelse fremhæver, at hurtigere ekspedition og ændringer af processer er vejen til større konkurrencemæssige fordele.

Det gælder særligt dokument- og informationstunge processer, uanset om vi taler om kundeservice / behandling af kundeoplevelser, compliance, levering og distribution eller økonomi. Fordelen er, at der kan gives hurtigere og mere præcise svar til kunderne og dermed en bedre oplevelse, større omsætning og en mere effektivt drevet forretning.

Samlet set forventes det, at intelligent automatisering vil drive den digitale transformation og udviklingen af konkurrencemæssige fordele i virksomhederne i 2020.

Læs mere om de enkelte tendenser her og se den underliggende
rapport fra Forbes her >>

Vi er selvfølgelig med på dette tog, og vi vil gøre vores til at bidrage med viden og løsninger til kunder og andre med interesse for vores løsninger.

Har I noget, I gerne vil have kigget på, hjælper vi også gerne jer. Ring gerne til Morten Andersen eller hør, hvad Louise Jacobi fra Købstædernes Forsikring siger om vores samarbejde.

De bedste hilsner
Morten Andersen
Tlf. +45 2081 7046.

Blog: Intelligent procesautomatisering (IPA) i øjenhøjde

ScanSolutions ApS

Herstedvang 7C
DK-2620 Albertslund

Tel.: +45 70208172
E-mail: info@scansolutions.dk

Fakta: Hvad betyder det

=================================================================================

At de er kognitive intelligente, handler om teknologiens evne til at opfatte, lære og forstå ustruktureret information eks. tekst i mails, dokumenter, blogs, billeder, tale og andet.  Kognitiv intelligens opfattes almindeligvis som en del af kunstig intelligens (AI).

Machine learning’ funktionalitet, som f.eks. i Kofax Transformation (KT), er kendetegnet ved, at KT bliver trænet fremfor at modtage instruktioner via traditionel programmering. KT modtager et sæt input f.eks. en ny ukendt faktura, som systemet lærer at kende ved at blive trænet, som det derefter anvender til at genkende og behandle fremtidige lignende fakturaer.

OCR står ‘Optical Character Recognition’ en digital teknologi, der bruges til at aflæse trykte eller skrevne bogstaver, tal og tegn.

RPA (Robot Process Automation)

Hvis du vil lære mere om machine learning, hør denne glimrende podcast >>