Hvad er automatisering og digitalisering for os?

18. juni 2019 | Af: Morten Andersen

Blog: Hvad er automatisering og digitalisering for os?

Vi deltog den 28. maj 2019 i et event om Intelligent procesautomatisering. Her gav vi vores bud på: Blog: Hvad er automatisering og digitalisering for os? Og hvad forstår vi ved intelligent procesautomatisering (IPA)?

Intelligent procesautomatisering

Blog: Hvad er automatisering og digitalisering for os?

På mødet havde vi inviteret en af vores spændende kunder, Louise Jacobi med fra Købstædernes forsikring. Louise fortalte levende og direkte om, hvad de havde gjort! Og hvad de ville gøre fremover med optimering og automatisering af deres forretningsprocesser.

Løsninger der tog udgangspunkt i Scan Robotics baseret på Kofax RPA. ScanSolutions smarte og  intelligente løsninger til klassificering, afløftning og behandling af data. Glæden og stoltheden over resultaterne var med rette stor, så Louise Jacobi høstede stor anerkendelse.

Købstædernes Forsikring løsning er et godt eksempel på intelligent procesautomatisering, som vi hjælper vores kunder med at opnå.

Hvad er intelligent proces automatisering eller IPA?

Intelligent procesautomatisering består i automatisering af små og store forretningsprocesser end-to-end. Altså at automatisere og fjerne trivielle gentagne manuelle forretningsprocesser, der gør at virksomheden og organisationen kan fokusere på stadig mere værdiskabende aktiviteter.

Intelligent proces automatisering

Blog: Hvad er automatisering og digitalisering for os?

Vi bruger forskellige værktøjer hertil med softwarerobotter som det senest ankomne. Du bemærker ikke de forskellige værktøjer under løsningen, som sømløst og helt automatisk og umærkeligt får forretningsprocessen til at glide og levere det til dem, som skal bruge det. Det er som meget andet i vores hverdag, du bemærker det først, hvor afhængigt af det du er, når det ikke virker – som var det strøm eller vandet i hanen.

Helt generelt fokuserer vi på at hente, behandle og klargøre information og data til endelig behandling i de underliggende forretningssystemer. Det kan være et ERP-system, dokumentstyring, workflow, arkivering eller noget helt tredje.

Nogle gange er det softwarerobotter, der gør forskellen. Andre gange er det vores intelligente data- og dokumenthåndteringsløsninger der gør det. Endeligt kombinerer vi  i flere tilfælde værktøjerne for at få en fuld intelligent procesautomatiseringsløsning end-to-end. I det sidste tilfælde bliver der kun undtagelseshåndtering tilbage, altså de tilfælde hvor der mangler oplysninger til at processen kan køre uden menneskehænder.

Hvad er en forretningsproces?

IPA  optimerer og automatiserer således forretningsprocesser, men hvad er en forretningsproces.

Groft sagt er det en række af aktiviteter. De indgår i en række underprocesser og processer, som samlet set udgør en forretningsproces. Ultimativt er processen  en del af en virksomheds  værdikæde, som vist her.  Det kan eksempelvis være processer indenfor indkøb, salg eller produktudvikling, der igen kan brydes ned i del- eller underprocesser og aktiviteter.

Klarlæggelsen og udvælgelsen af relevante forretningsprocesser der er modne til automatisering gøres i samarbejde med vores kunder. Her klarlægges, beskrives og tegnes de udvalgte processer en for en, så der ikke hersker tvivl om, at alle trin er beskrevet og tegnet. Der er forskellige måde og værktøjer at gøre det med, her er et eksempel fra et metodehåndbog, som KL og Kombit har udarbejdet.

Det er er iterativ proces, hvor folk ofte bliver overrasket undervejs over, hvad de rent faktisk gør for at løse en opgave. Nogle gange viser det sig først, når f.eks. en robot er designet og kører og ikke gør som forventet og springer noget over, som er blevet glemt i farten og ikke er blevet beskrevet.

Design af forretningsproces

Når forretningsprocessen er beskrevet og tegnet er det tid til at få den designet med udgangspunkt i den beskrevne dokumentation. Før løsningen testes og rettes til, så den er klar til at blive sat i produktion. Det går typisk hurtigt, lidt afhængigt af kompleksiteten af processen. Fra få timer, dage til uger, men sjældent længere, hvis processen er godt beskrevet.

Resultaterne og tallene fra Købstædernes Forsikring som andre indlægsholdere på omtalte event står lysende klare. I de nærmeste år vil vi uden tvivl opleve et stærkt indtog af softwarerobotter og mere intelligent brug af værktøjerne.

Vi er selvfølgelig med på dette tog og vil gøre vores til at bidrage hos vores kunder. Det vil samtidigt give grobund for helt nye produkter og løsninger, hvor vi kun kender et fåtal af dem i dag.

Har I noget, I gerne vil have kigget på, hjælper vi også gerne Jer. Ring gerne til Morten Andersen eller hør, hvad Louise Jacobi fra Købstædernes Forsikring siger om brugen af Scan Robotics eller vores samarbejde.

De bedste hilsner
Morten Andersen
Tlf. 7020 8172

Blog: Intelligent procesautomatisering (IPA) i øjenhøjde

ScanSolutions ApS

Herstedvang 7C
DK-2620 Albertslund

Tel.: +45 70208172
E-mail: info@scansolutions.dk