Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA) er kort fortalt en softwareløsning, der kan udføre manuelle og rutineprægede opgaver i virksomhedens IT-systemer. RPA gør softwarerobotterne i stand til at efterligne menneskelig adfærd og betjene en computer på samme måde som et menneske.

Ved at automatisere forskellige forretningsbehov kan en RPA-løsning være med til at give frie hænder og på den måde skabe værdi andre steder i forretningen.

”Vi sparer lige nu 2.800+ mandetimer om måneden med Scan Robotics – og tallet er stigende. En af de mange solide resultater vi har fået ud af vores gode samarbejde med ScanSolutions.”

Louise Jacobi, Teamleder for automatisering og planlægning, Købstædernes Forsikring

Hvad kan en RPA softwarerobot?

En softwarerobot kan udføre mange af de samme opgaver, som et menneske kan – men på den halve eller kvarte tid.

RPA er fordelagtig at bruge ved tilbagevendende, administrative arbejdsopgaver og -processer. RPA-softwarerobotter kan logge på programmer, kopiere og indsætte, indtaste, udregne, redigere og flytte filer, skrive e-mails, indhente information, strukturere data og meget mere.

RPA-softwaren fungerer på den måde, at man på computeren optager det, som robotten skal foretage sig. Herefter vil softwarerobotten kunne gentage samme opgave – igen og igen, uden at holde pauser.

RPA-robotterne kan tilpasses ethvert system og kan – ligesom mennesker – lære at arbejde på tværs af systemer og dokumenter. De kan indstilles til at arbejde på bestemte tidspunkter, alt afhængig af dit behov.

Hvad er fordelene ved
at arbejde med RPA?

Der er mange konkurrencemæssige fordele ved at bruge RPA i sin virksomhed.

Ved at arbejde hurtigere og mere effektivt end et menneske reduceres antallet af manuelle opgaver. Der frigøres tid, som ellers var blevet brugt på tidskrævende, administrative opgaver – også den spildtid, der opstår, når der sker fejl.

Modsat en medarbejder har RPA-robotten ikke brug for pauser, kan arbejde på alle tidspunkter af døgnet og på trods af sygdom, barsel osv. Robotten kan programmeres til at arbejde eksempelvis om natten eller ved sæsonudsving. På den måde skaber man større personuafhængighed med RPA i sin virksomhed.

Robotten laver kun det, den er programmeret til. Og når menneskelige fejl elimineres helt, bliver resultatet mere ensartet og af højere kvalitet.

Hvad kan RPA betyde for din forretning?

Med Kofax KTA effektiviseres processen for fakturascanning, og data fra alle typer dokumenter eksporteres direkte til jeres ERP-system.

Den intelligente software til dokumentbehandling benytter machine learning og kunstig intelligens til at automatisere processen med at genkende og tolke enhver type dokument – uanset type, indhold eller format.

Med Kofax KTA kan I effektivisere jeres fakturascanning ved at håndtere dokumenter fra én platform på tværs af hele organisationen.

RPA med Scan Robotics

I vores helt egen Scan Robotics-løsning er kernen udgjort af Kofax’ RPA softwarerobot. Scan Robotics er din digitale assistent, der effektiviserer tilbagevende, regelbaserede opgaver, som er manuelle og derfor tidskrævende.

Softwarerobotten i Scan Robotics kan agere præcis som en medarbejder, blot endnu mere effektiv. RPA-robotten arbejder hurtigt og præcist og sikrer, at arbejdsopgaverne bliver udført ensartet og uden fejl. På den måde sikrer vores softwarerobot, at resultaterne altid er af høj kvalitet.

Nogle af de mange fordele ved Scan Robotics er bl.a.:

  • Arbejder op til 100 gange hurtigere end et menneske.
  • Nem integrering til alle typer systemer.
  • Kan skaleres efter behov.

Kontakt os

Vi kan også hjælpe jer, kontakt os, og hør hvordan. 

ScanSolutions ApS

Herstedvang 7C
DK-2620 Albertslund

Tlf.: +45 70208172
E-mail: info@scansolutions.dk

CVR-nr. 32271200