Legal Notice

Indholdet af denne hjemmeside er omfattet af ophavsretsloven. Ingen del af denne eller tilhørende hjemmesider må uden forudgående tilladelse fra ScanSolutions ApS gøres til genstand for reproduktion uanset form eller metode. Uautoriseret reproduktion vil medføre øjeblikkeligt civilt såvel som strafferetligt søgsmål.

Ansvarsforhold

Indholdet på www.scansolutions.dk er udelukkende til informationsbrug og stilles til rådighed uden nogen form for indeståelse.
Hverken ScanSolutions ApS eller dets associerede/affilierede selskaber er ansvarlige for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne web-site inklusiv virus, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

ScanSolutions ApS fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til web-sites, til hvilke denne web-site er forbundet.

Ansvarsforhold er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed og som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret.