Support

Forskellige muligheder

ScanSolutions tilbyder forskellige muligheder for support- og vedligeholdelse aftaler for både software og hardware der indgår i vores løsninger. 

Software supportaftalerne tilbydes i 2 niveauer. Standard support og udvidet e-support.

Standard Software support

Support ydes indenfor tidsrummet mandag – torsdag 9.00 – 16.00 og fredag 9.00 - 14.00

Ønsker kunden support uden for disse perioder, dvs. på overtid, vil meromkostningerne faktureres efter ScanSolutions gældende satser.

I standard aftalen er der ingen garanteret responstid, men vi efterstræber altid at behandle sagerne hurtigst muligt. Ønsker kunden on-site besøg i forbindelse med fejlretning faktureres dette efter ScanSolutions gældende takster.

ScanSolutions påtager sig at tilsende nye ”point releases” og ”major releases” af software produktet uden yderligere udgifter for kunden. 

Udvidet Software e-support

Support ydes indenfor tidsrummet mandag – torsdag 9.00 – 16.00 og fredag 9.00 - 14.00 .

Aftalen garanterer 8 timers responstid fra ScanSolutions registrerer fejlmeldingen.

Ønsker kunden support uden for disse perioder, dvs. på overtid, vil meromkostningerne faktureres efter ScanSolutions gældende satser. Ønsker kunden onsite besøg i forbindelse med fejlretning faktureres dette efter ScanSolutions gældende takster.

ScanSolutions påtager sig at tilsende nye ”point releases” og ”major releases” af software produktet uden yderligere udgifter for kunden.

I aftalen er der indeholdt et årligt ”onsite” besøg for gennemgang af installationen. Transport i forbindelse med dette besøg faktureres efter ScanSolutions gældende takster. 

Heath Check

ScanSolutions tilbyder Health Check på Jeres bestående installation.

I forbindelse med Health Check laver i en komplet gennemgang af Kundens installation, dvs. alle konfigurationer gennemgås samtidig med at log analyseres og vi laver en gennemgang af dokument flowet med kunden.

Efterfølgende udarbejdes en kort rapport med status og anbefalinger i forhold til installationen samt liste over opdateringer der bør installeres for at installationen er up to date. 

Vedligeholdelsesaftaler scannerhardware 

PlusPac 8

Grundlæggende sikkerhed i skannerløsninger. En servicetekniker vil være på stedet indenfor 8 arbejdstimer efter dit opkald til vores serviceteam. 

PlusPac 8+PM

Den bedste service er den, der forebygger fejl.

En servicetekniker vil være på stedet indenfor 8 arbejdstimer efter dit opkald til vores serviceteam.

Med henblik på at forebygge denne slags fejl overhovedet opstår, er en årlig vedligeholdelseskontrolinkluderet. Evt. nødvendige udskiftninger af sliddele udføres øjeblikkeligt. 

PlusPac™ 8+8

Garanteret tilgængelighed af dine komponenter.

En servicetekniker vil være på stedet indenfor 8 arbejdstimer efter dit opkald til vores serviceteam. I de sjældne tilfælde, hvor enheden ikke kan repareres, garanterer vi levering af en låneenhed inden for 8 arbejdstimer. Med henblik på at forebygge, at denne slags fejl overhovedet opstår, er en årlig vedligeholdelseskontrol1 inkluderet. Evt. nødvendige udskiftninger af sliddele udføres øjeblikkeligt.

PlusPac™ 4+8

Maksimal sikkerhed for dit udstyr.

Hvis en fejlrapport og øjeblikkelig fejlanalyse logges før kl. 10.00, er du garanteret onsite-indgriben inden for 4 arbejdstimer. I de sjældne tilfælde, hvor enheden ikke kan repareres, garanterer vi levering af en låneenhed inden for 8 arbejdstimer. To forebyggende servicebesøg1 hvert år garanterer maksimal sikkerhed. Evt. nødvendige udskiftninger af sliddele udføres øjeblikkeligt.

QuickSupport

Ønsker I hurtig support til Jeres Software løsning tilbyder vi remote support via VPN eller TeamViewer. 

Teamviewer

Download Teamviewer Quicksupport (exe, 4.2 MB). Hvis dit firma bruger proxy og du har downloadproblemer, så prøv den zippede udgave af filen. 

Supportinfo

Fejlmelding bedes ske pr. telefon. ScanSolutions Supporttelefon 70 20 81 72 eller email: support@scansolutions.dk

Supportkunder der har en support kontrakt bliver behandlet og supporteret ifølge deres kontrakt andre support kunder faktureres efter gældende takster pr. påbegyndt time.