Digital Post Service

Digital Post Service

Digital Post Service er en hosted løsning, der afhenter din Digitale Post fra e-Boks/Virk.dk automatisk, og sender den videre til en eller flere modtagere.

Fordelene ved Digital Post Service er:
• Henter automatisk Digital Post
• Servere lokaliseret i DK
• Høj sikkerhed
• Flere CVR-numre pr. bruger
• Flere modtagere pr. besked
• Klassificering
• Modtager beskeder på op til 99,5 MB
• Smart proces muligheder*
• Data fangst på dokumenter*
• Aflevering til forskellige systemer*

Ingen installation:
Digital Post Service behøver ingen installation, det eneste man skal gøre, er at logge på e-Boks indsætte vores SmartDoks adresse, og oplyse om modtageradresser.

Sikkerhed:
Scansolutions servere hvor Digital Post Service er installeret, er i et sikkert overvåget miljø på dansk grund. Digital Post Service modtager kun post fra e-Boks servere, og overførelsen sker ved SSL. Beskederne bliver ikke slettet fra e-Boks.

Stabilitet:
Når e-Boks afsender en besked, returnerer Digital Post Service et svar for en godkendt modtagelse, hvis e-Boks ikke modtager svaret, bliver der prøvet igen indtil et godkendt svar modtages. Ved fejl vil der blive sendt fejlbesked til kundens e-mailadresse.

Videre sendelse:
Den Digitale Post bliver leveret til en eller flere e-mailadresser.
Der er dog også mulighed for at modtage posten i alternative systemer, f.eks.
SharePoint
e-conomic
osv.

Klassificering:
Ved afhentning af den Digitale Post er der mulighed for at lave forskellige klassificeringer på afsender, type, størrelse og emne.

Avanceret dokument behandling:
Digital Post Service er integreret med datafangst software, hvilke giver mulighed for at lave avanceret klassificering samt dataløft før videre sendelse.

*Add-on funktionalitet