Styring af omkostninger

Dokumenthåndtering og  Workflow

Er din udfordring at få optimeret de interne Processer, at spare på de ressourcer der anvendes til ikke værdiskabende arbejde, så vil det være interessant, at se på hvilke fordele der kan være ved at sætte strøm til dine dokumenter. Ikke værdiskabende arbejde er i dette tilfælde den tid der medgår til at flytte papirdokumenter, kopiering, fordeling, samt arkivering.

Når du scanner dine papirdokumenter til et Dokumenthåndteringssystem med WorkFlow vil du opnå besparelser på de ressourcer der i dag ”flytter” papirdokumentet.  De elektroniske dokumenter du modtager via e-mail, som PDF, XML m.m. indgår også i Dokumentløsningen og importeres eller arkiveres sammen med de øvrige dokumenter.

De frigivne ressourcer kan bruges til mere værdi skabende aktiviteter, som kundeservice, salgsfremmede aktiviteter o.l.

Kontakt os for en snak om de muligheder der kan være for din virksomhed.