Fakturastyring og godkendelse

Overblik og styring af Faktura

Manuel registrering og arkivering af fakturaer er tidskrævende. Fakturaerne skal registreres, lægges til betaling og der kontrolleres om de fakturerede varer nu også er leveret. Endelig skal Faktura godkendes til betaling og betales. Den manuelle proces er tung og langsommelig, og kræver tid og kræfter i hele organisationen.

Med en Fakturaløsning fra ScanSolutions, får virksomheden overblik over Faktura processen, fra modtagelse til registrering og betaling.  Papirfakturaer scannes og de modtagne elektroniske håndteres i én og samme proces, de tolkes, valideres og frigives derefter til godkendelse, bogføring og betaling.

I godkendelsesprocessen sendes Faktura automatisk til den person der skal godkende Fakturaen. Den kan styres ud fra Indkøbsnummer, leverandør, beløbsstørrelse m.m.

Virksomheden får det fulde overblik over Fakturaer, der venter på godkendelse, mangler betaling o.l.

Med en Fakturaløsning opnår I følgende fordele:

  • Én proces / arbejdsgang til elektroniske Fakturaer og papir Fakturaer
  • Sikker behandling og tolkning, høj tolkningsgrad, de få der ikke tolkes 100% verificeres manuelt.
  • Oversigt over modtagne Fakturaer som ikke er godkendt, betalt o.l.
  • Ressourcebesparende
  • Løsning til scanning, tolkning, verificering og indlæsning i Økonomisystemet, samt
  • WorkFlow løsning, hvor Faktura godkendelsen og betaling styres

Effektivt og tidsbesparende, ROI - return of investment

Når Fakturaløsningen er sat op korrekt, vil de elektroniske Fakturaer, der modtages i Jeres Faktura email (faktura@firma.dk), automatisk blive fanget, tolket og indlæst i Økonomisystemet – uden brug af menneskelige ressourcer.

Når papir Fakturaerne er scannet vil ca. 10 -20 % af disse skulle verificeres / godkendes manuelt – de øvrige vil blive indlæst automatisk og sendt videre til godkendelse og registrering. 

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om dine udfordringer og problemstillinger.