E-mail

ScanSolutions kan også holde styr på dine
e-mails

E-mails opbevares i dag på brugerens lokale PC, eller på mail serveren. Ofte er det brugeren selv der har valgt den struktur, hvori de sendte og modtagne e-mails gemmes. Når medarbejderen ikke er til stede er der ikke adgang til disse, eller det kan tage tid før en kollega finder den pågældende e-mail. Hvad sker der når medarbejderen forlader virksomheden, eller er på ferie.

Anvendes der en Dokumenthåndteringsløsning, hvori alle dokumenter i virksomheden gemmes i en fastlagt struktur, vil det være helt naturligt at gemme sendte og modtagne e-mails i samme struktur.

Det er muligt – fordelene er mange, når al information ligger et sted og kan tilgås af de medarbejdere / kollegaer der har rettigheder til det.

Altså via kundenummer kan man finde alle sendte og modtagne e-mails, samt alle de andre dokumenter der er gemt med Kundenummer som nøgle.

Optimer Jeres forretningsprocesser og opnå forbedret kunderespons, kundetilfredshed, overblik og fleksibilitet.

Forestil dig at!

- Kunde X kommer til møde eller ringer til dig angående en specifik problemstilling. Du har behov for at kunne se i kundemappen, historik, tidligere aftaler o.l. 

Nogle gange opstår problemstillingen - hvor er kundemappen – kan vi se en kollegas postkasse.

Med ScanSolutions Dokumenthåndteringsløsning kan du fra din arbejdsplads tilgå kundemappen via Jeres interne system. Du fremfinder kunde bilag ved at søge på kundenummer, CPR/CVR nummer o.a., og du kan servicere kunde. 

Kontakt ScanSolution for at få mere indsigt i disse muligheder – helt uforpligtende.